Erfaring. Samarbeid. Resultater.

phone icon35 93 00 60
divider

Forretningsjus


Ad ARMA Advokatfirma har lang erfaring og bred kompetanse innen generell forretningsjus, som blant annet omfatter kontraktsrett, selskapsrett og andre rettsfelter knyttet til forretningvirksomhet og styreverv. Forhandlinger, tilrettelegging av bedriftsstrukturer i forhold til lovverket, strategisk planlegging og gjennomføring av salg og kjøp av bedrifter er viktige områder innenfor fagfeltet forretningsjus.

 

Forretningsadvokater hjelper de som ønsker å etablere, å sikre og å videreutvikle sine interesser i en virksomhet som eier, aksjonær, långiver, styremedlem, daglig leder med blant annet

 • Avtaler
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Bedriftssalg
 • Kjøp av selskap
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Investering
 • Investeringsavtale
 • Aksjonæravtale
 • Stifte aksjeselskap
 • Kapitalforhøyelse
 • Fusjon
 • Fisjon
 • M&A
 • Avtale mellom selskap og aksjeeier
 • Etablering næringsvirksomhet
 • Nedleggelse
 • Egne aksjer
 • Forkjøpsrett
 • Innløsning aksjer
 • Generalforsamling

 • Tegningsretter
 • Tegningsrettsaksjer
 • Frittstående tegningsretter
 • Incentivordninger
 • Konsern
 • Kapitalnedsettelse
 • Konvertibelt lån
 • Omdannelse
 • Oppløsning
 • Styremøte
 • Styreinstruks
 • Selskapsmøte
 • Ansvarlig selskap
 • Indre selskap
 • Ny deltaker
 • Utbytte
 • Selskapsorganer
 • Unnlatt revisjon
 • Forhandle