Erfaring. Samarbeid. Resultater.

phone icon35 93 00 60
divider

Arbeidsrett


Innen arbeidsrett bistår Ad ARMA Advokatfirma med spørsmål knyttet til oppsigelse, avskjed og permitteringer. Advokatkontoret har langvarig erfaring med rådgivning og bistand i forhandlingsfasen og med prosedyre i slike saker. Videre bistår vi ved inngåelse av arbeidsavtaler, behandling av arbeidsavtaler i forbindelse med overdragelse av virksomhet og øvrige spørsmål som har sammenheng med arbeidsmiljøloven og avtaler mellom organisasjonene i arbeidslivet.