Erfaring. Samarbeid. Resultater.

phone icon35 93 00 60
divider

separator


Erik Fekete

/ 0 Comments /

+47 35 93 00 60
+47 99 25 04 80
ef@adarma.no

Advokat Erik Fekete har omfattende utdanning og erfaring innen internasjonal forretningsjus, shipping og rettigheter i bevegelse. Han har erfaring fra offentlig forvaltning, domstolene og advokatkontorer i Norge og England. Han sikrer og skaper verdi ved forhandlinger, dokumentutforming, i meklinger og ved prosedyre. Erik Fekete har vært advokat siden 1997 og har vært partner og drevet egen praksis siden 2000.

Fagområder:
Forretningsjus (Legal)

  • Etablering av virksomhet, finansiering og kapitalendringer, Kjøp og salg av virksomhet – kommersielle kontrakter, selskapsrett og transaksjoner, rådgivning og tvisteløsning. START-hjelper, og årlig dommer i Ungt Entreprenørskap. Foredragsvirksomhet – sist om nyheter i aksjeloven, kommersielle kontrakter og immateriell eiendom (IPR) (2014).

Insolvens og restrukturering

  • Kreditorutvalgsmedlem siden 1995 og bostyrer siden 2000. Skrevet undervisningsmateriell og undervist på Kemnerskolen om tvangsinnfordring av  skatt og avgift ved enkel- og fellesforfølgning. Gransking.

Shipping

  • Kjøp og salg av skip, samarbeidsavtaler og selskapstiftelser, restrukturering av selskapsgrupper, certepartier og servicekontrakter, finansiering, management- og disponentavtaler.

Rettigheter i bevegelse

  • Generasjonsskifter – særlig hvor næringsvirksomhet inngår, dynamisk tingsrett, eiendomsoverdragelser – særlig næringseiendom.

Prosedyre og mekling

  • Konkurssaker hos kommunekassereren, straffesaker som politifullmektig, sivile-straffe- tvangs- og tinglysingssaker som dommerfullmektig. Forretningsadvokaten forliker som oftest. Tar oppdrag som mekler og som voldgiftsdommer (nemdsleder).

Yrkeserfaring:

2013-Advokat Erik Fekete AS og Ad ARMA Advokatfirma
2010-2013 Partner, Tenden Advokatfirma ANS
2009-2010 Partner/Managing Partner, Tenden Advokatfirma ANS
2000-2008 Partner/Managing Partner, Advokatfirmaet JUSTIN ANS
1998-2000 Advokatfirmaet Schjødt AS
1997-1998 Dommerfullmektig, Holmestrand sorenskriverembete
1997 Politifullmektig, Asker og Bærum politidistrikt
1994-1997 Oslo kommune, kemnerkontoret
1992-1994 Praksis under jusstudiet, blant annet i Lovdata, Justisdepartementet, Advokatfirmaet Bull & Co. ANS, Advokatfirmaet Simonsen & Musæus samt Horten sorenskriverembete

Utdannelse:
2002 Solicitor (advokatbevilling) i England og Wales
2000 Autorisert rettsmekler Den norske Advokatforening
1996 College of Law, London, Diploma with Merit in Commercial Law
1993 Cand. jur., Universitetet i Oslo (opphavsrett, selskapsrett, sjørett)
1985-1987 Befalsskolen for Marinen

Internasjonal kurs og erfaring:
2002 BPP Law School, London, Qualified Lawyers Transfer Test
1996 London Chambers of Richard Stone QC, praktikant sjørett
1996 London Dabelstein & Passehl, praktikant sjørett
1994 London Clyde & Co, praktikant sjørett
1993 The Hague Academy of International Law, internasjonal privatrett

Verv og medlemskap:
Oppnevnt rettsmekler i Agder lagdømme 2012-2014
The Law Society (den engelske advokatforeningen)
European Lawyers Association (Alumni British Counsil’s Qualified Young Lawyers Scheme)
Medlem av Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud og Telemark kretser (2006-2008)
Styreverv i bedrifter

separator