Erfaring. Samarbeid. Resultater.

phone icon35 93 00 60
divider

separator

Omorgansiering av eiendomsselskap

/ 0 Comments /

Regelendring gjør omorganisering lettere

Omorganisering av eierskap kan ha mange gode grunner og for eksempel kan ansvarsforhold, organisatoriske-, finansielle eller markedsmessige forhold påvirke eierstrukturen.  Skatt og merverdiavgift må også vurderes, og et viktig hensyn mot ellers fornuftig omstrukturering av eiendomsselskaper er nå fjernet.

Justeringsreglene for merverdiavgift innebærer at inngående avgift skal forholdsmessig tilbakebetales (justeres) ved overdragelse av kapitalvarer som fast eiendom. Inntil nylig innebar dette at avhender (holdingselskapet) måtte tilbakebetale inngående merverdiavgift dersom en eiendom i et holdingselskap skulle overføres til et datterselskap via fisjon (utskilling) og fusjon (sammenslåing) med et annet selskap (såkalt fisjonsfusjon). 

Dette har tidligere utløst betaling av merverdiavgift for holdingselskapet.

Merverdiavgiftsforskriften ble endret 31. mars 2014. Den bestemmer nå at overdragende selskap ikke behøver å betale tilbake merverdiavgift dersom mottaker overtar justeringsforpliktelsen for eiendommen (kapitalvaren). Regelen oppstiller noen vilkår, blant annet at selskapet hvor eiendommen skal bli liggende må være registrert i merverdiavgiftsmanntallet senest i den termin eiendommen overføres til hjelpeselskapet. 

Etter forskriftsendringen kan justeringsplikten for merverdiavgift overføres til ny mottaker av en kapitalvare også når man bruker hjelpeselskaper. Omorganisering av virksomheter bør gjøres i samarbeid med erfarne fagfolk. Ta kontakt med advokat Erik Fekete (99 25 04 80) eller advokat Kjell Gisholt (90 66 57 47) om du har spørsmål om omorganiseringer.

 

separator