Erfaring. Samarbeid. Resultater.

phone icon35 93 00 60
divider

Strafferett


Ad ARMA Advokatfirma har betydelig erfaring og kompetanse innen strafferett. Vi gir rådgivning og juridisk bistand fra saken starter til den er ferdig behandlet av domstolen. Vi utfører prosedyre for alle typer saker og har lang og bred erfaring med forberedelse og prosedyre av rettssaker. Vi har også i vært bistandsadvokater for fornærmede i flere straffesaker.