Erfaring. Samarbeid. Resultater.

phone icon35 93 00 60
divider

Barne- og familierett


Ad ARMA Advokatfirma kan bistå i samværs- og barnefordelingssaker. Vi yter bistand ved det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse, sammensatt skifte i dødsbo samt økonomisk oppgjør ved oppløsning av samboerforhold. Vi gir også bistand ved opprettelse av avtale mellom samboere og mellom ektefeller ved opprettelse av særeie og andre former for formuesrettslige avtaler. Innenfor disse områdene gis rådgivning og bistand i forbindelse med forhandlinger, samt prosedyre.