Erfaring. Samarbeid. Resultater.

phone icon35 93 00 60
divider

Arv og generasjonsskifte


Vi bistår med opprettelse av testament, gaveoverføring, arveavgift og juridiske spørsmål i forbindelse med uskifte og generasjonsskifte, samt prosedyre. Videre bistår vi i juridiske problemstillinger i forbindelse med skifte av dødsbo, herunder verv som bobestyrer ved offentlig og privat skifte. Arv og generasjonsskifte er ofte knyttet til overføring av næringsvirksomhet. Forretningsjuridisk erfaring er derfor viktig ved planlegging av videreføring av familiebedrifter.